Politica de confidențialitate

A. Introducere

Confidențialitatea vizitatorilor website-ului nostru este foarte importantă pentru noi și ne luăm angajamentul să o protejăm. Această politică explică ce vom face cu informațiile dvs. personale.

Prin accesarea website-ului nostru, participarea la întâlnirile de studiu online pe Zoom, abonarea la newsletter și/sau plasarea unei comenzi vă dați consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Asociația IBLP din România, cu sediul în Nojorid, Calea Miersig, Nr. 1, Județul Bihor, România, având Codul de Identificare Fiscală 16852246, cont bancar RO19BTRLRONCRT0V00047301, deschis la Banca Transilvania, email [email protected]

Acordarea consimțământului asupra utilizării cookie-urilor în concordanță cu termenii acestei politici atunci când vizitați website-ul nostru pentru prima dată, ne permite să utilizăm cookie-uri de fiecare dată când vizitați website-ul nostru.

B. Colectarea informațiilor personale

Pot fi colectate, stocate și utilizate următoarele tipuri de informații personale:

 1. informații despre computer, inclusiv adresa IP, locația geografică, tipul și versiunea browser-ului și despre sistemul de operare;
 2. informații despre vizitele și utilizarea acestui website, inclusiv sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările paginii și căile de navigare pe website;
 3. informații care sunt generate în timp ce utilizați website-ul nostru, inclusiv despre când, cât de des și în ce circumstanțe îl utilizați;
 4. informații pe care le furnizați prin participarea la întâlnirile de studiu online pe Zoom, care pot include numele dvs., sunetul și imaginea transmise de dvs. în timpul întâlnirii și comentarii și/sau întrebări adresate pe chat;
 5. adresa dvs. de e-mail, pe care o introduceți pentru a configura abonarea la newsletter-ul nostru;
 6. numărul de telefon, numele, prenumele și imaginea profilului de utilizator WhatsApp, pe care le furnizați pentru a configura abonarea la newsletter-ul nostru WhatsApp;
 7. informații referitoare la orice achiziție efectuată prin intermediul website-ului nostru, care pot include numele dvs., o adresă de corespondență, numărul de telefon, adresa de e-mail și produsele cumpărate;
 8. informații pe care le postați pe website-ul nostru cu intenția de a le publica pe internet, care pot include numele dvs. de utilizator, imaginea de profil și conținutul postărilor și/sau a comentariilor;
 9. informații conținute în orice comunicări ne trimiteți prin e-mail sau prin intermediul website-ului nostru, inclusiv conținutul comunicărilor și metadatele acestora;
 10. orice alte informații personale pe care ni le trimiteți.

Înainte de a ne divulga informațiile personale ale unei alte persoane, trebuie să obțineți consimțământul acelei persoanei atât pentru divulgarea, cât și pentru procesarea informațiilor personale în conformitate cu această politică de confidențialitate.

C. Utilizarea informațiilor dvs. personale

Informațiile personale transmise prin intermediul website-ului nostru, a întâlnirilor de studiu online pe Zoom, a newsletter-elor sau a comunicărilor e-mail vor fi utilizate în scopurile specificate de această politică de confidențialitate sau în paginile respective ale website-ului. Putem folosi informațiile dvs. personale pentru:

 1. autorizarea utilizării serviciilor disponibile pe website-ul nostru;
 2. trimiterea newsletter-ului nostru dacă l-ați solicitat (ne puteți informa oricând dacă nu mai doriți această comunicare);
 3. trimiterea de comunicări de marketing referitoare la organizația noastră sau la organizații terțe selectate cu atenție, care considerăm că vă pot interesa, prin poștă sau, acolo unde ați consimțit în mod specific, prin e-mail sau tehnologii similare (ne puteți informa în orice moment dacă nu mai doriți să primiți comunicări de marketing);
 4. trimiterea de bunuri cumpărate prin intermediul website-ului nostru;
 5. trimiterea facturilor și notificărilor de plată către dvs.;
 6. trimiterea prin e-mail de notificări solicitate în mod expres;
 7. furnizarea către terți a informațiilor statistice despre utilizatorii noștri (acești terți nu vor putea identifica niciun utilizator cu ajutorul acestor informații);
 8. verificarea respectării termenilor și condițiilor care reglementează utilizarea website-ului nostru (inclusiv monitorizarea mesajelor private trimise prin intermediul serviciului nostru de mesagerie privată);
 9. abordarea solicitărilor și reclamațiilor făcute de dvs. sau despre dvs. referitoare la website-ul nostru;
 10. păstrarea securității website-ului nostru și prevenirea fraudelor;
 11. administrarea website-ului și a organizației noastre; și
 12. alte utilizări.

Dacă trimiteți informații personale în vederea publicării pe website-ul nostru, vom publica și vom folosi aceste informații în concordanță cu acordul dvs.

Fără consimțământul dvs. expres, nu vom furniza informațiile dvs. personale către terți pentru marketingul direct din partea acestor terți sau din partea oricărei alte terțe părți.

D. Divulgarea informațiilor personale

Putem divulga informațiile dvs. personale oricăruia dintre angajații, agenții, furnizorii, subcontractanții, voluntarii sau consilierii noștri profesioniști după cum este necesar în mod rezonabil pentru scopurile prevăzute în această politică de confidențialitate.

Putem dezvălui informațiile dvs. personale oricărui membru al grupului nostru de organizații (acesta include organizația-mamă și toate filialele sale), după cum este necesar în mod rezonabil pentru scopurile prevăzute în această politică de confidențialitate.

Putem divulga informațiile dvs. personale:

 1. în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;
 2. în legătură cu orice procedură legală potențială sau în curs;
 3. pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații către terți în scopul prevenirii fraudelor); și
 4. oricărei persoane considerăm în mod rezonabil că s-ar putea adresa unei instanțe sau unei alte autorități competente pentru divulgarea informațiilor personale în cazul în care, în opinia noastră rezonabilă, o astfel de instanță sau autoritate ar putea să dispună divulgarea informațiilor personale.

Cu excepția situațiilor prevăzute în această politică, nu vom furniza informațiile dvs. personale către terți.

E. Transferuri internaționale de date

Informațiile pe care le colectăm pot fi stocate, prelucrate și transferate între oricare dintre țările în care funcționăm pentru a ne permite să utilizăm informațiile în conformitate cu această politică de confidențialitate.

Informațiile colectate pot fi transferate între următoarele țări care nu au instituite legi de protecție a datelor personale echivalente cu cele în vigoare în Spațiul Economic European: Statele Unite ale Americii.

Informațiile personale pe care le publicați pe website-ul nostru sau pe care le trimiteți spre publicare pe website-ul nostru pot fi disponibile prin internet în întreaga lume. Nu putem împiedica utilizarea sau utilizarea greșită a acestor informații de către alții.

Sunteți de acord în mod expres cu transferurile de informații personale descrise în această Secțiune (E).

F. Păstrarea informațiilor personale

Această Secțiune (F) stabilește politicile și procedurile noastre de păstrare a datelor, care sunt concepute pentru a ajuta la asigurarea respectării obligațiilor noastre legale cu privire la păstrarea și ștergerea informațiilor personale.

Informațiile personale pe care le prelucrăm cu orice scop sau scopuri nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru acel scop sau scopuri.

În pofida celorlalte dispoziții din această Secțiune (F), vom păstra documente (inclusiv documente electronice) care conțin date cu caracter personal:

 1. în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;
 2. dacă considerăm că documentele pot fi relevante pentru orice procedură legală în derulare sau viitoare; și
 3. pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații către terți în scopul prevenirii fraudelor);

G. Securitatea informațiilor dvs. personale

Vom lua măsuri de precauție tehnice și organizaționale rezonabile pentru a preveni pierderea, utilizarea necorespunzătoare sau modificarea informațiilor dvs. personale.

Vom stoca toate informațiile personale pe care le oferiți pe serverele noastre securizate (protejate prin parolă și firewall).

Toate tranzacțiile financiare electronice încheiate prin intermediul website-ului nostru vor fi protejate de tehnologia de criptare.

Ați luat la cunoștință faptul că transmiterea informațiilor pe internet este în mod obișnuit nesigură și nu putem garanta în totalitate securitatea datelor trimise pe internet.

Sunteți responsabil(ă) pentru păstrarea confidențialității parolei pe care o utilizați pentru accesarea website-ului nostru; nu vă vom solicita niciodată parola (cu excepția momentului când vă conectați pe website-ul nostru).

H. Modificări

Ne rezervăm dreptul de a actualiza această politică de confidențialitate din când în când, publicând o versiune nouă pe website-ul nostru. Trebuie să verificați ocazional această pagină pentru a vă asigura că înțelegeți orice modificare adusă acestei politici. Vă putem anunța despre modificările aduse acestei politici prin e-mail sau prin sistemul de mesagerie privată de pe website-ul nostru.

I. Drepturile dvs.

Vă aducem la cunoștință faptul că beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul de corectare, dreptul de retragere a consimțământului, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a depune plângere în fața autorității de supraveghere, în cazul în care v-au fost încălcate drepturile cuvenite în raport cu protecția datelor (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, București, Cod poștal 010336).

Ne puteți solicita să vă oferim orice informații personale deținem despre dvs.; furnizarea acestor informații va fi supusă următorilor termeni:

 1. gratuit; și
 2. furnizarea de dovezi suficiente cu privire la identitatea dvs. (acceptăm o fotocopie legalizată la notar a cărții dvs. de identitate, plus o copie certificată „conform cu originalul” a unei facturi de utilități care conține adresa dvs. curentă).

Putem reține informațiile personale pe care le solicitați în măsura permisă de lege.

Ne puteți solicita în orice moment să nu prelucrăm informațiile dvs. personale în scopuri de marketing.

J. Site-uri terțe

Site-ul nostru poate include hyperlink-uri către și detalii despre site-uri terțe. Nu deținem niciun control și nu ne facem responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale terților.

K. Actualizarea informațiilor

Vă rugăm să ne anunțați dacă informațiile personale pe care le deținem despre dvs. trebuie să fie corectate sau actualizate.

L. Cookie-uri

Website-ul nostru folosește cookie-uri. Cookie-ul este un fișier care conține un identificator (un șir de litere și numere), care este trimis de un server web către un browser și care este stocat de acel browser. Identificatorul este apoi trimis înapoi la server de fiecare dată când browser-ul solicită o pagină de la acesta. Cookie-urile pot fi cookie-uri „persistente” sau cookie-uri „de sesiune”: cookie-ul persistent va fi stocat de către browser și va rămâne valabil până la data stabilită de expirare, cu excepția cazului în care acesta este șters înainte de data de expirare; pe de altă parte, cookie-ul de sesiune va expira la sfârșitul sesiunii utilizatorului, la închiderea browser-ului. Cookie-urile nu conțin de obicei informații care identifică personal un utilizator, dar informațiile personale pe care le stocăm despre dvs. pot fi legate de informațiile stocate și obținute prin cookie-uri. Pe site-ul nostru folosim atât cookie-uri persistente, cât și de sesiune.

Numele cookie-urilor pe care le folosim pe website-ul nostru și scopurile pentru care sunt utilizate acestea pot fi găsite mai jos:

Folosim Google Analytics pe website-ul nostru pentru a recunoaște un computer atunci când un utilizator vizitează website-ul, cât timp navighează pe website, permite activarea unui coș de cumpărături pe website, îmbunătățește capacitatea de utilizare a website-ului, analizează utilizarea website-ului, administrează website-ul, previne fraudele și îmbunătățește securitatea website-ului, personalizează website-ul pentru fiecare utilizator și/sau direcționează reclame care pot fi de interes deosebit pentru utilizator;

Majoritatea browser-elor vă permit să refuzați să acceptați cookie-uri – de exemplu:

 • în Internet Explorer (versiunea 10) puteți bloca cookie-urile utilizând suprascrierea setărilor de manipulare a cookie-urilor, disponibile printr-un clic pe „Instrumente”, „Opțiuni de Internet”, „Confidențialitate”, apoi „Avansat”;
 • în Firefox (versiunea 24) puteți bloca toate cookie-urile făcând clic pe „Instrumente”, „Opțiuni”, „Confidențialitate”, selectând „Utilizați setări personalizate pentru istoric” din meniul derulant și debifând „Acceptați cookie-uri de la website-uri”; și
 • în Chrome (versiunea 29), puteți bloca toate cookie-urile accesând meniul „Personalizare și control”, făcând clic pe „Setări”, „Afișați setările avansate” și pe „Setări de conținut”, apoi selectând „Blocați site-urile să trimită orice date” la rubrica „Cookie-uri”.

Puteți șterge cookie-urile deja stocate pe computer – de exemplu:

 • în Internet Explorer (versiunea 10), trebuie să ștergeți manual fișierele cookie (puteți găsi instrucțiuni despre cum puteți face acest lucru la http://support.microsoft.com/kb/278835 );
 • în Firefox (versiunea 24), puteți șterge cookie-urile făcând clic pe „Instrumente”, „Opțiuni” și „Confidențialitate”, apoi selectând „Utilizați setări personalizate pentru istoric”, făcând clic pe „Afișare cookie-uri”, apoi pe „Ștergeți toate Cookie-urile“; și
 • în Chrome (versiunea 29), puteți șterge toate cookie-urile accesând meniul „Personalizare și control”, făcând clic pe „Setări”, „Afișați setările avansate” și pe „Ștergeți datele de navigare”, apoi selectați „Ștergeți cookie-urile și alte date despre website și plugin-uri” și faceți clic pe „Ștergeți datele de navigare”.

Blocarea tuturor cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilității multor website-uri. Dacă blocați cookie-urile, nu veți putea utiliza toate funcțiile de pe website-ul nostru.

Ștergerea cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilității multor website-uri.

M. Alte informații

Acest document a fost creat folosind un șablon de la SEQ Legal (seqlegal.com) și modificat de către Website Planet (websiteplanet.com).

Scroll to Top